Image

25/09/2023

A hoặc I kết thúc - B hoặc II đang bắt đầu

 

Sau khi giảm xuống quanh mức 1135 USD/oz trong phiên giao dịch trên thị trường châu Âu hôm qua thì giá vàng đã chính thức hoàn thành giai đoạn A (theo khả năng thứ nhất) hoặc là giai đoạn I (theo khả năng thứ hai). Hiện tại giá vàng đang được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh B hoặc II. Đây là giai đoạn điều chỉnh của giai đoạn giảm giá A hoặc I trước đó. Giai đoạn B hoặc II này được chúng tôi kỳ vọng sẽ tiến đến quanh mức 1190 USD/oz để hoàn tất giai đoạn này trước khi bước vào giai đoạn giảm giá tiếp theo. Giai đoạn B hoặc II này được chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo thành mô hình Zigzag (a, b, c).

 

Để tham gia vào thị trường trong giai đoạn điều chỉnh B hoặc II này chúng tôi khuyến khích mua vàng khi giá tiếp cận quanh mức 1150 USD/oz và bán vàng khi giá tiếp cận vùng 1185 – 1190.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

 

Image
icon
iconicon