Image
ImageImage
Eximbank hướng tới hoạt động
minh bạch, sáng tạo, cải tiến

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Eximbank sẵn sàng hỗ trợ Cổ đông & Nhà đầu tư

Ban Quan hệ cổ đông & Nhà đầu tư

Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

(028) 38227878

ir@eximbank.com.vn

Thông tin khác về Eximbank

1900 6655

contact@eximbank.com.vn

Image
icon
iconicon