Image
ImageImage
Thấu chi

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Nhanh chóng

Thanh toán tiền cho đối tác

Image

Thủ tục

Thủ tục đơn giản, phát hành nhanh chóng

Image

Đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính

Không cần xuất trình chứng từ chứng minh mục đích trước mỗi lần giải ngân

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Điều kiện

Nổi bật

  • Thanh toán tiền cho đối tác chỉ bằng thao tác chuyển tiền từ tài khoản thấu chi mà không cần làm thủ tục giải ngân.
  • Không cần xuất trình chứng từ chứng minh mục đích trước mỗi lần giải ngân
Image

Quý khách cần tư vấn

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài)
Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không?
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ?
Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ?
Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank?

Xem thêm

Image
icon
iconicon