Image
ImageImage
Tài trợ vốn lưu động

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Nhanh chóng

Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp

Image

Đa dạng

Trả nợ gốc, lãi linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh

Image

Đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính

Tài sản đảm bảo đa dạng

Thông tin sản phẩm

Đặc tính

Điều kiện

Nổi bật

  • Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Trả nợ gốc, lãi linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh. Tài sản đảm bảo đa dạng.

Lãi suất

  • Lãi suất cạnh tranh

Chuyên nghiệp

  • Được tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp.
Image

Quý khách cần tư vấn

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài)
Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không?
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ?
Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ?
Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank?

Xem thêm

Image
icon
iconicon