Image
ImageImage
Bao thanh toán

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Nhanh chóng

Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp

Image

Đa dạng

Có nguồn tài chính mới mà không phụ thuộc vào các khoản vay Ngân hàng, không yêu cầu phải có tài sản bảo đảm

Image

Đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính

Đơn giản hóa thủ tục thanh toán nhờ tập trung thanh toán về một đầu mối là Eximbank

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Điều kiện

Đối với doanh nghiệp bán hàng

  • Cải thiện dòng tiền, tăng khả năng thanh khoản.
  • Tăng doanh số bán hàng nhờ chính sách bán hàng trả chậm.
  • Giảm chi phí hành chính, quản lý công nợ.
  • Có nguồn tài chính mới mà không phụ thuộc vào các khoản vay Ngân hàng, không yêu cầu phải có tài sản bảo đảm.
  • Giảm thiểu nợ xấu, hạn chế rủi ro tín dụng

Đối với doanh nghiệp mua hàng

  • Có thể mua hàng theo điều khoản thanh toán sau.
  • Sử dụng tín dụng người bán để tài trợ vốn lưu động.
  • Cơ hội đàm phán điều khoản mua hàng tốt hơn.
  • Đơn giản hóa thủ tục thanh toán nhờ tập trung thanh toán về một đầu mối là Eximbank
Image

Quý khách cần tư vấn

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài)
Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không?
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ?
Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ?
Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank?

Xem thêm

Image
icon
iconicon