Image
ImageImage
Tra cứu chứng thư bảo lãnh online

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Hỗ trợ khách hàng

Tư vấn chuyên nghiệp

Image

Ưu đãi

Dịch vụ miễn phí

Image

Chuyên nghiệp

Giảm rủi ro

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Điều kiện

Thủ tục

Nổi bật

  • Miễn phí dịch vụ.
  • Hệ thống nhanh chóng xử lý, hiển thị các nội dung chứng thư bảo lãnh do Eximbank phát hành.
  • Tra cứu, đối chiếu và xác thực thông tin các chứng thư bảo lãnh tại website của Eximbank.C
Image

Quý khách cần tư vấn

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài)
Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không?
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ?
Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ?
Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank?

Xem thêm

Image
icon
iconicon