Image
ImageImage
Giao dịch qua fax/ email

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Hỗ trợ khách hàng

Khách hàng được tư vấn miễn phí

Image

Bảo mật

Quy trình bảo mật và an toàn

Image

Chuyên nghiệp

Dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhu cầu khách hàng. Tiết kiệm thời gian và chi phí

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Đặc tính

Thủ tục

Nổi bật

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí.
  • Quy trình bảo mật, an toàn.
  • Khách hàng được tư vấn miễn phí.
  • Dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.  
Image

Quý khách cần tư vấn

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài)
Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không?
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ?
Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ?
Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank?

Xem thêm

Image
icon
iconicon