Image
ImageImage
Dịch vụ trung gian thanh toán bất động sản

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Sản phẩm khác

Image
Image

An toàn

Không lo các rủi ro trong kiểm đếm, vận chuyển tiền mặt

Image

Giảm rủi ro

Giảm thiểu tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng và thanh toán

Image

Đảm bảo thời gian

Đảm bảo tiến độ thanh toán đã cam kết giữa hai bên mua bán trong giao dịch chuyển nhượng

Thông tin sản phẩm

Đặc tính

Thủ tục

Đảm bảo quyền lợi

  • Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bên mua và bên bán trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản.
ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách giải pháp tiết kiệm phù hợp nhất.

Các sản phẩm khác dành cho Quý khách

Image
icon
iconicon