Image

Ban Tổng Giám đốc

26/02/2024

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

Phó Tổng Giám đốc

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon