Image

News & Events

18/03/2024

UP TRADE - PREFERENTIAL TRADE FINANCE FEES FOR IMPORT AND EXPORT ENTERPRISES

-    Thời gian triển khai: Từ nay đến hết ngày 31/12/2024
-    Dịch vụ áp dụng: Thư tín dụng (L/C), Nhờ thu và CAD
-    Ưu đãi đến 50% các loại phí xuất nhập khẩu:
     ☑ Phí phát hành thư tín dụng (L/C)
     ☑ Phí chấp nhận hối phiếu, ký hậu vận đơn
     ☑ Phí thanh toán L/C/Nhờ thu/CAD,…

Related Articles

Image
icon
iconicon