Image

Eximbank's announcement

11/01/2024

List of customers who won the program "Celebrate Christmas with Eximbank-MasterCard" from November 15, 2011 to December 31, 2011

STT

BRANCH TO OPEN CARD ACCOUNT

PRIMARY CARDHOLDER NAME

CMND/Passport (Last 4 numbers)

01 First Prize: Diamond ring worth 30 million VND
1 SÀI GÒN NGO THU THUY 3959
 
01 Second Prize: Diamond ring worth 20 million VND
1 TRANSACTION BASIS NGUYEN THI THANH TUYEN 3128
 
01 Third Prize: Voucher worth 6 million VND
1 CHỢ LỚN LY THI KIM CHI 4581
 

STT

 

PRIMARY CARDHOLDER NAME

CMND/Passport (last 4 numbers)

05 new cardholders with the earliest cumulative sales of 30 million VND, each cardholder receives 01 set of products including suitcase, backpack and passport wallet
1 HÒA BÌNH NGUYEN THI MAI TRINH 7264
2 BÌNH DƯƠNG BACH THI KET 4113
3 QUẬN 7 NGUYEN THUY PHUONG UYEN 0316
4 SỞ GIAO DỊCH NGUYEN THI HONG NGOC 3649
5 PHÚ MỸ HƯNG NGUYEN THI MONG HUYEN 4514
 

STT

 

PRIMARY CARDHOLDER NAME

CMND/Passport (last 4 numbers)

15 newly issued cardholders with the earliest accumulated sales of 10 million VND, each cardholder receives 01 Converse travel bag
1 QUẬN 11 NGUYEN TRI DUNG 6742
2 HẢI PHÒNG LE QUANG THIEN 6477
3 HÒA BÌNH NGUYEN HUU PHUC 0477
4 TÂY ĐÔ HA NHAT THANH 7258
5 NHA TRANG BUI THI NAM PHUONG 0640
6 HÙNG VƯƠNG VO HUNG HUU 4836
7 HAI BÀ TRƯNG NGUYEN THI PHUONG 4807
8 HẢI PHÒNG TRUONG HUYEN NGA 1313
9 CHỢ LỚN HO VAN TRUNG 9822
10 SÀI GÒN LE DAO THY 4351
11 BÌNH PHÚ LU BICH GIANG 9509
12 HÒA BÌNH LAM DINH TOAI 1119
13 MỸ THO NGUYEN HOANG NAM 2844
14 TÂY ĐÔ LE THANH TUNG 2859
15 SỞ GIAO DỊCH TRAN THI TRUC QUYNH 5780

For more information, please refer to the Program Rules here or contact:
24/7 Customer Support Center:(08) 3821 0046 – 3821 0051, contact@eximbank.com.vn.

Related Articles

Image
icon
iconicon