Image

Eximbank's announcement

11/01/2024

List of customers receiving refunds from the Violet card promotion program

In order to bring special incentives to Eximbank Visa Violet cardholders on the occasion of product launch, from September 15, 2014 to October 15, 2014, Eximbank has launched a Cashback program for cardholders (please visit refer here); Accordingly, Eximbank respectfully announces the program results as follows:

Stt

Branch/Transaction open card

Customer full name

Customer code

Amount to be refunded
card account (VND)

1 Hà Nội BUI THI THU THUY

112168657

300,000
2 CHU THI KIM TIEN

103404452

100,000
3 DIEN THI THU HUONG

100451650

300,000
4 NGUYEN THI HONG HANH

106687873

300,000
5 NGUYEN THI NGUYET MINH

104835335

100,000
6 PHAM THI HUYEN THUONG

105404901

100,000
7 PHAM THUY DUONG

113406331

300,000
8 Đà Nẵng CAP HOANG BAO TRAN

101564480

100,000
9 DO THI HONG MINH

102975789

300,000
10 HO THI THU THUY

100612656

100,000
11 HUYNH THI KIM LOC

106313898

300,000
12 LY THUY NHA VY

100706093

100,000
13 NGO NGUYEN KHANH TRANG

100693612

100,000
14 NGUYEN THI DA NGUYEN

101602983

300,000
15 NGUYEN THI THANG

101034992

100,000
16 NGUYEN THI THANH XUAN

101602098

100,000
17 NGUYEN THI THIEN TRAM

100502411

300,000
18 NGUYEN THI THU THUY

100673375

200,000
19 PHAM THI UYEN

109434239

300,000
20 PHAN THI HUYEN TRAM

102682174

300,000
21 PHAN VALEN PNA

100846879

300,000
22 SAI THI HAI YEN

100643239

100,000
23 TRAN LE HUONG

101608339

300,000
24 TRAN THI LAN PHUONG

101586323

100,000
25 TRAN THI PHUOC HA

106955373

100,000
26 VO THI HOANG HA

100508398

100,000
27 Cần Thơ LA THI HUYNH AN

101116386

100,000
28 Quận 10 PHAM LOC UYEN

101020939

200,000
29 TRAN THI HONG NHUNG

101400919

100,000
30 Quận 11 DO THI PHUONG THAO

102241188

300,000
31 HO THI LE MY

100740623

300,000
32 NGUYEN TRAN NHA PHUONG

107375946

300,000
33 VAN THAI BAO VI

100156573

300,000
34 Nha Trang BUI THI THU

101990885

300,000
35 NGUYEN KHANH BINH

102182643

300,000
36 NGUYEN THI THU THAO

100778383

300,000
37 TRAN MY NGOC

101262472

100,000
38 TRAN THI MONG DIEM

101540367

100,000
39 Đà Lạt HA THI LAN

103503521

300,000
40 LE THI MINH TAM

103503973

200,000
41 NGUYEN THI BAO NGOC

103511293

100,000
42 NGUYEN THI NGOC BICH

103503442

300,000
43 Tân Định PHAM THI NGOC QUI

105989602

100,000
44 Quận 4 LE THI ANH HONG

113247008

300,000
45 LE THI YEN THANH

103644765

300,000
46 NGO THI THANH MINH

102990533

200,000
47 NGUYEN NGOC PHUONG

104836080

300,000
48 NGUYEN PHAN HOA THUAN

101246234

300,000
49 NGUYEN THI BICH VAN

102125877

300,000
50 NGUYEN THI THU VAN

113607167

300,000
51 PHAM THI HANH

103720404

300,000
52 PHAN MINH NGUYET

113607181

100,000
53 VO LE HOANG OANH

105115158

300,000
54 Quận 7 DUONG THI HONG KHANH

103782969

300,000
55 NGO HAI THY

108560055

300,000
56 NGO THI KIM VAN

102035046

200,000
57 NGUYEN HOANG UYEN

103013071

300,000
58 NGUYEN THI HONG MINH

100663198

300,000
59 NGUYEN THI LAN

106096141

300,000
60 NGUYEN THI THANH NHANH

101830645

100,000
61 TRUONG THI PHAN

107456001

100,000
62 Cộng Hòa TRAN THI HA VI

107387482

200,000
63 Tây Đô BUI NGOC BI

100141451

300,000
64 Mỹ Tho DANG THI XUAN DIEU

113485923

100,000
65 HOANG THI DIEM THUY

102640035

300,000
66 HUYNH THI QUI

103447258

300,000
67 MAI PHUONG THAO

106317832

300,000
68 NGUYEN PHAM MINH THU

110939789

300,000
69 An Giang HA THI THAO

103848244

100,000
70 MAI THANH THUY

104772650

300,000
71 NGO THI HONG HANH

103477980

300,000
72 NGUYEN LE MY NGOC

106842552

200,000
73 NGUYEN SONG CAM TU

109859635

300,000
74 TRAN PHUONG HUY

103473934

300,000
75 TRAN THI NGOC

107469462

100,000
76 Long An HUYNH THI CUC

104474997

100,000
77 HUYNH THI THU TRANG

109500595

200,000
78 NGO THI NGUYEN PHUONG

110325641

100,000
79 NGUYEN KIM HANG

104475290

300,000
80 NGUYEN NGOC TRUC PHUONG

106768512

100,000
81 NGUYEN THI HONG NHUNG

105839259

200,000
82 NGUYEN THI THU HA

110668146

100,000
83 PHAN THUY LINH KHA

107165470

300,000
84 TANG THI MONG TUYEN

104842429

100,000
85 VO PHAM ANH THU

104911646

100,000
86 VO THI PHUONG CHAM

104483209

200,000
87 VO THI PHUONG THANH

106092561

200,000
88 Kiên Giang DANG HUYNH NGOC TRAN

100872323

300,000
89 MAI BUU VAN KIEU

103263561

300,000
90 Quảng Ngãi HO THI NGA

103519659

100,000
91 LE THI BICH THAO

103845591

300,000
92 LU THI AI TRAM

100708170

300,000
93 NGO THI AI NHI

102593919

100,000
94 NGO THI YEN NHI

102050577

300,000
95 NGUYEN MINH KHUE

110121760

100,000
96 NGUYEN PHUOC GIANG

103609014

100,000
97 NGUYEN THI HANH

102282065

300,000
98 NGUYEN THI MINH TAM

103835065

100,000
99 NGUYEN THI MINH THUY

108392886

100,000
100 NGUYEN THI QUYNH TRAM

108317800

300,000
101 NGUYEN THI THANH HUONG

102048031

100,000
102 NGUYEN THI THANH TRUYEN

109902963

100,000
103 PHAM THI HOAI PHUONG

102047881

100,000
104 PHAM THI MY LE

102812688

300,000
105 TRAN PHONG LAN

112078711

100,000
106 Hải Phòng BUI THI DOAN TRANG

102376581

100,000
107 NGO THI DUYEN

110488508

300,000
108 NGUYEN THI HAI

102389930

300,000
109 Ba Đình LE THUY VAN

102487483

300,000
110 TRAN THI THUY DUYEN

105583288

300,000
111 Long Biên NGUYEN THI THANH HUONG

110780657

100,000
112 NGUYEN THI THU HUONG

104503205

300,000
113 NGUYEN THI THUY QUYEN

107612540

100,000
114 TO THI THANH THU

105434425

300,000
115 VU NINH TRANG

106061419

100,000
116 Hai Bà Trưng NGUYEN HOANG KIM

111301032

300,000
117 TRAN THUY NGA

100475773

300,000
118 PGD Tây Hồ DOAN THI DUNG

111450015

300,000
119 NGUYEN THANH HOAI

102544229

100,000
120 NGUYEN THI HOA

101563682

200,000
121 TRINH HONG MINH

100907946

300,000
122 TRINH THI MINH HONG

112065063

300,000
123 Bình Dương DINH THI THU HA

102965849

100,000
124 NGUYEN THI THONG NHAT

103270978

100,000
125 TRAN THI TRUC MAI

107150425

300,000
126 TRAN THUY HANG

110139860

300,000
127 VU TU ANH

103327226

300,000
128 Đồng Nai HUYNH THI NGOC HA

104797325

300,000
129 LE THI NGOC HUYEN

105082492

300,000
130 NGO THI HONG NHUNG

104456218

300,000
131 NGUYEN QUY DUNG

102746865

300,000
132 NGUYEN THI ANH TUYET

102041760

300,000
133 NGUYEN THI CAM NHUNG

104006386

100,000
134 NGUYEN THI HANH

104458199

100,000
135 NGUYEN THI HONG TRAM

111657003

300,000
136 NGUYEN THI TUYET

113473322

300,000
137 VU THI THUY HOA

103458910

100,000
138 Thủ Đức NGO THI ANH NGUYET

107705347

200,000
139 Bà Rịa – Vũng Tàu DANG THI NHAT THINH

106439185

100,000
140 HOANG THI THANH HA

104808590

100,000
141 NGUYEN THI HAI THU

103383878

300,000
142 NGUYEN THI NGOC HAN

105871843

200,000
143 NGUYEN THI NGOC TU

104850103

200,000
144 NGUYEN THI SON HA

101917443

300,000
145 TO THI DONG

104541271

200,000
146 TRAN THI THAM

113410409

300,000
147 TRINH THI NGOC THUY

105546137

300,000
148 Quảng Ninh BUI MY TRANG

101949874

100,000
149 LE THI MAI

107156089

100,000
150 NGUYEN THI HONG DIEP

103004018

300,000
151 NGUYEN THI LANH

105514639

100,000
152 VU HUYEN TRANG

107964424

100,000
153 Quảng Nam NGUYEN THI LE

113338716

100,000
154 TP.Hồ Chí Minh BIEN THI NGOC QUYEN

102391426

300,000
155 BIEN THI THANH LOAN

102487419

100,000
156 BUI ANH PHUONG HANG

102259006

300,000
157 BUI THI MY NHUNG

108107023

200,000
158 BUI THI THIEN TAM

100136030

300,000
159 BUI THI THU HANG

100278151

300,000
160 BUI THI TUONG LIEN

104297698

300,000
161 BUI THUY UYEN

100279997

300,000
162 CAO XUAN HOANG

100702932

300,000
163 CHAU THI HUYEN CHI

100136638

300,000
164 DANG THANH THUY

103249280

300,000
165 DANG THI TRUC PHUONG

108532034

100,000
166 DAO THI HONG LAN

100174898

300,000
167 DINH KIM NGUYEN TRINH

100278644

300,000
168 DINH THI NGOC MAI

103350613

100,000
169 DINH THI THU THAO

100136183

100,000
170 DINH THI TRUONG GIANG

104302211

300,000
171 DINH THI TUYET NHUNG

104109255

300,000
172 DO ANH THUY LINH

100692876

300,000
173 DO THI KIM THOA

101447967

300,000
174 DO THI MINH GIANG

102944209

300,000
175 DO THU TRANG

100320679

300,000
176 DOAN THI MY LINH

106583962

200,000
177 DUONG A LUC

101250261

300,000
178 DUONG KIM CHI

101800626

100,000
179 DUONG NGOC HUONG

105254849

100,000
180 DUONG THI BINH MINH

100330595

300,000
181 DUONG THI HIEN

102651785

100,000
182 DUONG THI HONG LOI

106184572

100,000
183 DUONG XUAN THUY

102758284

100,000
184 HO LE THAO UYEN

102214721

300,000
185 HO NGOC THUY

113529341

300,000
186 HO THI THU HANG

101585070

100,000
187 HOANG THI AI DUNG

101734310

100,000
188 HOANG THI NGOC NGA

100322146

100,000
189 HUYNH THI HUONG GIANG

100279715

300,000
190 HUYNH THI KIM OANH

113529157

100,000
191 HUYNH THI LE CAM

105243319

300,000
192 LA THI NGOC LAN

104236333

100,000
193 LAM THI MY PHUONG

100402001

300,000
194 LE BAO CHI

102570266

200,000
195 LE BIEN NGAN THUONG

101193346

300,000
196 LE HONG NGOC

103385084

300,000
197 LE MINH TRANG

101257831

300,000
198 LE THI DUYEN

102412531

100,000
199 LE THI HONG THAM

104576903

100,000
200 LE THI MAI HUONG

102113903

300,000
201 LE THI TU QUYEN

102380398

300,000
202 LE THI VAN ANH

101171702

300,000
203 LE Y LAN

110771371

300,000
204 LUONG THI NHU NGOC

101931554

300,000
205 LUONG THI QUYNH NHI

104779907

100,000
206 LUONG THI THANH THAO

108539939

100,000
207 LUU THI NGOC LAN

102504750

300,000
208 LY NGOC HIEU

100175165

300,000
209 LY THI ANH THI

101673695

100,000
210 MA THI BICH CHAU

101705101

300,000
211 MAI THI DIEM KIEU

104133024

300,000
212 NGO DOAN LAM UYEN

101195837

300,000
213 NGUYEN DO AI KHANH

100011694

300,000
214 NGUYEN HONG VAN

110271620

200,000
215 NGUYEN HUYEN PHI

100614343

200,000
216 NGUYEN LE UYEN THAO

101673592

200,000
217 NGUYEN MINH HOANG

102113850

300,000
218 NGUYEN NGOC BAO ANH

113575510

200,000
219 NGUYEN NGOC HANH

109470128

300,000
220 NGUYEN NGOC LINH

100666023

300,000
221 NGUYEN NGOC NGAN HA

103394463

100,000
222 NGUYEN NGUYEN HAO

106997357

300,000
223 NGUYEN PHUONG QUYNH

105841276

200,000
224 NGUYEN PHUONG TRANG

100136274

200,000
225 NGUYEN TANG TAM HIEN

100332608

300,000
226 NGUYEN THI BACH TUYET

107711401

300,000
227 NGUYEN THI CONG TAM

100334539

300,000
228 NGUYEN THI HA THU

106121477

200,000
229 NGUYEN THI HOANG QUYEN

107399459

100,000
230 NGUYEN THI HONG NHUNG

100320930

300,000
231 NGUYEN THI HONG PHUC

100362445

300,000
232 NGUYEN THI HONG THAO

102011882

300,000
233 NGUYEN THI HONG THUONG

110249770

300,000
234 NGUYEN THI HONG VAN

101472089

100,000
235 NGUYEN THI HUE

101562729

100,000
236 NGUYEN THI HUYEN TRANG

111167369

300,000
237 NGUYEN THI KIEU HANH

101241648

300,000
238 NGUYEN THI KIEU NGA

100366453

300,000
239 NGUYEN THI LOAN ANH

101829608

200,000
240 NGUYEN THI MINH HANG

101013730

300,000
241 NGUYEN THI MY DUYEN

101463650

300,000
242 NGUYEN THI NGA

107760373

200,000
243 NGUYEN THI NGOC ANH

104900283

100,000
244 NGUYEN THI NGOC ANH

100277834

300,000
245 NGUYEN THI NGOC LAN

102199464

300,000
246 NGUYEN THI NHAT MINH

103833744

300,000
247 NGUYEN THI NHI HA

104237129

300,000
248 NGUYEN THI PHUONG

100150359

200,000
249 NGUYEN THI PHUONG LAN

100320344

300,000
250 NGUYEN THI PHUONG NAM

110513884

100,000
251 NGUYEN THI PHUONG THAO

100279002

300,000
252 NGUYEN THI QUYNH DIEU

100782657

300,000
253 NGUYEN THI QUYNH NHU

106308037

300,000
254 NGUYEN THI THANH VAN

102355965

100,000
255 NGUYEN THI THI

100354333

300,000
256 NGUYEN THI THU CHUNG

100186633

200,000
257 NGUYEN THI THU HA

110249897

100,000
258 NGUYEN THI THU HA

110667489

300,000
259 NGUYEN THI THU HIEN

104422578

300,000
260 NGUYEN THI THU HUONG

101703660

200,000
261 NGUYEN THI THU THUY

101844139

100,000
262 NGUYEN THI THU THUY

111901301

300,000
263 NGUYEN THI THU TRANG

111164848

300,000
264 NGUYEN THI THUY

108659076

200,000
265 NGUYEN THI THUY HANG

113575699

300,000
266 NGUYEN THI THUY LINH

108080677

100,000
267 NGUYEN THI THUY SON

113529030

300,000
268 NGUYEN THI XUAN QUYEN

100278888

100,000
269 NGUYEN THU TRANG

113549004

200,000
270 NGUYEN TRAN THAO UYEN

105867581

100,000
271 NGUYEN VO NGOC THUY

103475073

300,000
272 ONG THUY AN

103071827

300,000
273 PHAM HONG HANH

102489039

300,000
274 PHAM NGAC LAN ANH

100172228

200,000
275 PHAM PHUONG THAO

106114527

100,000
276 PHAM THANH XUAN

105120062

300,000
277 PHAM THI HANG

104520693

200,000
278 PHAM THI KIEU OANH

101555398

100,000
279 PHAM THI THANH VAN

101356522

200,000
280 PHAM THI THU HIEN

102606637

300,000
281 PHAN BAO TRAM

111901442

300,000
282 PHAN CAM TU

111171762

100,000
283 PHAN THI BICH NGUYET

104343526

300,000
284 PHAN THI CAM TU

103193443

100,000
285 PHAN THI HONG PHUONG

102216705

100,000
286 PHAN THI PHUONG DUNG

102261865

200,000
287 QUANG NHU DUYEN

104908912

100,000
288 TONG THI THANH TUYEN

104780176

200,000
289 TONG THI VAN ANH

106191408

300,000
290 TRAN BAO THI

101169383

300,000
291 TRAN CHUC MAI

108534654

300,000
292 TRAN HAI YEN

103847264

300,000
293 TRAN HUNG NHU ANH

108702847

100,000
294 TRAN HUYNH KIM THU

105070748

300,000
295 TRAN THI BAO VAN

102546930

300,000
296 TRAN THI BICH THUY

100364637

200,000
297 TRAN THI CHIEU DUNG

100287669

200,000
298 TRAN THI HANH NGUYEN

101193372

300,000
299 TRAN THI HUONG LAM

111167113

300,000
300 TRAN THI KIM QUYEN

104399290

200,000
301 TRAN THI THU THUY

106603102

300,000
302 TRAN THI XUAN LUAN

103856514

300,000
303 TRAN THI XUAN MAI

102148257

200,000
304 TRAN THUY QUYEN

113575572

300,000
305 TRAN TO DU

101132093

100,000
306 TRINH LAN PHUONG    

Related Articles

Image
icon
iconicon