Image

Eximbank's announcement

11/01/2024

List of customers receiving refunds for the "30% discount at Ashima and Kichi Kichi restaurant system" program from October 15 - November 14, 2014

With the goal of taking care of cardholders and bringing many incentive programs to JCB cardholders issued by Eximbank, from October 15, 2014 to November 14, 2014, Eximbank has implemented the program "30% discount at the system". Ashima and Kichi Kichi restaurant system"; Accordingly, Eximbank respectfully announces the program results as follows:

Stt

Branch/Transaction open card

Customer full name

Customer code

Refund amount (VND)

1

Hà Nội NGUYEN THI THANH

101750651

204,864

2

NGUYEN THI THU

110605273

283,602

3

DIEN THI THU HUONG

100451650

33,594

4

HOANG HAI NAM

103409828

74,206

5

NGUYEN THI THUY HANG

108798250

207,020

6

NGUYEN THI THU VAN

102541966

116,270

7

NGUYEN THI MAI

100561534

300,000

8

NGUYEN THI HUYEN TRANG

108795272

134,552

9

Hòa Bình PHAM HONG SEN

102685841

126,412

10

Quận 10 PHAM HOANG MAI HUYEN PHUONG

101633774

76,032

11

Quận 11 LE THI PHUONG TRANG

104705657

152,856

12

VAN THAI BAO VI

100156573

51,150

13

Đà Lạt MAI NGOC THUY

111357079

69,014

14

Tân Định BUI THI BICH TRAM

101180076

40,304

15

Sài Gòn NGUYEN NGOC BICH TRAM

108714979

42,284

16

NGUYEN NGOC PHUONG HA

108101457

41,184

17

HOANG QUY HOAI NHON

101270663

91,970

18

PHAM HONG NGOC

104925790

114,818

19

Quận 4 LE THI TUONG VY

104837412

51,656

20

VO LE HOANG OANH

105115158

41,184

21

HOANG THIEN KIM YEN

108431943

44,154

22

Quận 7 NGUYEN THI DIEM THUY

106062463

69,696

23

LE THI XUAN THUY

103498867

52,268

24

Cộng Hòa LE THI HUONG

110419894

48,664

25

Bà Đình TRUONG THI THU HIEN

102417036

287,518

26

PHAM TUYET MAI

108848495

42,944

27

DUONG THUY HA

108138888

300,000

28

NGUYEN THI NGOC HA

100924671

300,000

29

Hai Bà Trưng NGUYEN THI HA PHUONG

103748793

50,534

30

Đống Đa NGO THI THUY QUYNH

103431182

79,860

31

PGD Tây Hồ TRINH THI MINH HONG

112065063

81,290

32

PGD Hồng Bàng HO NGUYEN THANH NAM

101225589

49,940

33

PGD An Đông HUYNH TIEN DAT

103161658

156,646

34

Hồ Chí Minh LUONG THI NHU NGOC

101931554

80,608

35

TRAN HONG PHONG

107309997

40,964

36

NGUYEN NGOC LINH

101931530

68,398

37

NGUYEN CHI NHAN

103266460

46,878

38

LE BINH KHUONG

108684538

35,024

39

TRAN THI NGUYET

108916199

294,954

40

CAO QUY PHUNG

111224911

143,374

41

NGUYEN VO THANH TUNG

102805867

128,964

42

NGUYEN THANH PHUONG

106338202

81,950

43

NGUYEN TAN TAI

104672290

41,184

44

DAO THU PHUONG

100186970

99,352

45

NGO HOANG THU HANG

110214488

92,598

46

NGUYEN THI THUY LINH

100308956

126,192

47

LE MINH THUY

109796027

77,110

48

NGUYEN XUAN PHUONG

108371959

34,144

49

VAN THAI BAO NHI

100282762

142,296

50

Phú Mỹ Hưng HUYNH DU LONG

109476287

49,324

51

NGUYEN THI NGOC LINH

106295826

58,806

52

Tân Sơn Nhất NGUYEN THI HOA

105413548

77,748

53

Quận 3 NGUYEN HUYNH NGOC TAM

109273726

83,666

54

PHAM THI XUAN TRANG

110259969

300,000

55

DINH PHAM TRONG ANH

111898073

38,104

56

NGUYEN THI HAI ANH

100136389

41,184

57

NGUYEN VAN BIEN

102314521

281,644

58

PGD Quận 6 LE HOANG NHAN

100242530

82,808

59

PGD Gò Vấp HA THI PHUNG

102770660

205,414

60

PGD Phan Xích Long NGUYEN THI PHUONG LOAN

102274367

33,436

Related Articles

Image
icon
iconicon