Image

Eximbank's announcement

05/04/2024

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 03 NĂM 2024

(Số liệu kỳ báo cáo: 31/03/2024)

Eximbank công bố lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân kỳ tháng 03/2024 như sau:

ĐVT: %/năm

Chỉ tiêu Lãi suất
Lãi suất cho vay bình quân 7.76
Trong đó:  
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân 8.69
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp 6.54
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 2.94

Related Articles

Image
icon
iconicon