Image

Eximbank's announcement

22/03/2024

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 02 NĂM 2024

(Số liệu kỳ báo cáo: 29/02/2024)

Eximbank công bố lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân kỳ tháng 02/2024 như sau:

ĐVT: %/năm

Chỉ tiêu Lãi suất
Lãi suất cho vay bình quân 8.17
Trong đó:  
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân 9.06
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp 6.91
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 3.02

Related Articles

Image
icon
iconicon