Image

Eximbank's announcement

02/02/2024

EXIMBANK TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG KÝ SỐ TRÊN SAO KÊ, SỔ PHỤ, GIẤY BÁO KÊNH ONLINE BANKING DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Thấu hiểu nhu cầu sao kê sổ phụ tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng để phục vụ cho công tác quyết toán thuế/theo dõi nội bộ, Eximbank ra mắt “Tính năng ký số trên sao kê, sổ phụ, giấy báo kênh Online Banking KHDN” nhằm mang đến cho khách hàng: 

  • Đơn giản – Chủ động – Tiết kiệm thời gian 
  • Bảo mật – Chính xác – Đảm bảo tính pháp lý 
  • Chỉ 03 lần chạm: Đăng nhập Online Banking/chọn DỊCH VỤ KHÁC/chọn loại chứng từ cần in KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP có thể chủ động in chứng từ có chữ ký số của Eximbank ngay trên Internet Banking mà không phải tới ngân hàng. 

Hoàn toàn MIỄN PHÍ: từ nay – 31/03/2024.

Lưu ý: Từ 01/04/2024 trở đi tính phí in “Sao kê có ký số”. 

Related Articles

Image
icon
iconicon