Image
ImageImage
Tài trợ trước xuất khẩu/ trước giao hàng

Lợi ích nổi bật

Thông tin sản phẩm

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp

Image
Image

Ưu đãi

Được chiết khấu bộ chứng từ để thu nợ sớm

Image

Hỗ trợ tối đa

Thủ tục đơn giản, phát hành nhanh chóng

Image

Tỷ lệ

Tỷ lệ tài trợ cao

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm

Điều kiện

Thủ tục

Nổi bật

  • Khách hàng được tài trợ vốn lưu động để thu mua nguyên vật liệu đầu vào và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.
  • Được chiết khấu bộ chứng từ để thu nợ sớm.
  • Tỷ lệ tài trợ lên đến 90%.
Image

Quý khách cần tư vấn

ImageImageImageImage
Gửi yêu cầu tư vấn sản phẩm
Gửi yêu cầu để chúng tôi có thể tư vấn cho Quý khách loại sản phẩm phù hợp nhất.

Câu hỏi thường gặp

Procedures for authorizing another individual to use a business account? (Vietnamese or foreign)
Do Business Accounts maintain a minimum balance?
When corporate customers deposit term deposits, do they need to go to the bank to continue depositing procedures?
Can a customer open an account at one branch and get a secondary number at another branch?
Corporate customers want to confirm that they have no debt at Eximbank?

See more

Các sản phẩm khác dành cho Quý khách

Image
icon
iconicon