Image
ImageImage
Corporate cash management

Eximbank provides financial solutions to help businesses in all segments manage cash flow effectively

ImageImage

Centralized deposit management

Increase efficiency in using idle money

icon

Simplify management and control

icon

Maximum cost savings

icon

Instant transaction information

icon
ImageImage

Investment account

An tâm cho khách hàng

icon

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

icon

Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

icon

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp

icon
ImageImage

Term deposit

Giao dịch thuận tiện tại mạng lưới rộng khắp của Eximbank

icon

Lãi suất cạnh tranh, hấp dẫn

icon

Kỳ hạn gửi tiền phong phú

icon

Hình thức lãnh lãi đa dạng

icon
ImageImage

Gold interest deposits

Đầy đủ tiện ích của tài khoản tiền gửi có kỳ hạn thông thường

icon

Ưu đãi lãi suất

icon

Tối ưu nguồn tiền

icon

Thủ tục đơn giản

icon
ImageImage

VIP corporate customer deposits

Sản phẩm đặc biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp VIP

icon

Lãi suất hấp dẫn

icon

An toàn, bảo mật

icon

Đầy đủ tiện ích

icon
ImageImage

Long-term preferential deposits

Giúp doanh nghiệp tối ưu hoá tiền nhàn rỗi trong thời gian dài

icon

Lãi suất hấp hẫn

icon

Đa dạng dịch vụ

icon

Xử lý nhanh chóng

icon
ImageImage

Deposits from Uu Viet corporate customers

Đa dạng hóa kỳ hạn và phương thức lãnh lãi

icon

Tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi

icon

Lãi suất ưu đãi

icon

Kỳ hạn: 1 tháng đến 36 tháng

icon
ImageImage

Online corporate customer deposits

Tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch

icon

Lãi suất tiền gửi hấp dẫn

icon

Kỳ hạn gửi đa dạng

icon

Hoàn toàn chủ động về thời gian và địa điểm giao dịch

icon

References

Thanh toán nước ngoài

16/12/2023

icon
16/12/2023

icon
16/12/2023

icon

You haven't chosen the right product yet?

Image

Do you need direct advice at a branch/transaction office?

Image
Submit a request for product consultation
Send a request so we can advise you on the most suitable product.
Image
icon
iconicon