Image

General Promotion

15/01/2024

TIẾP SỨC KHỞI ĐỘNG 2024

Thời gian triển khai: từ 15/01/2024 đến 31/01/2025
Ưu đãi:

Phí ưu đãi

Ưu đãi

Điều kiện áp dụng

ü Phí chuyển tiền thường kênh tại quầy;

ü Phí chuyển thường và chuyển tiền nhanh 247 kênh Online;

ü Phí thanh toán thuế kênh Online và kênh tại quầy;

ü Phí chuyển tiền theo lô/bảng kê kênh Online và kênh tại quầy.

Giảm 50%,

tối thiểu 8,000VND/

giao dịch

Sử dụng thêm 01 sản phẩm dịch vụ.

Giảm 70%,

tối thiểu 6,000VND/

giao dịch

Sử dụng thêm 02 sản phẩm dịch vụ.

Để biết thêm chi tiết chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank, hoặc Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7, Điện thoại: 1900 6655. 

Related Articles

Image
icon
iconicon