Image

General Promotion

05/12/2023

Eximbank triển khai chương trình “Người bạn đồng hành”

Từ 05/12/2023, Eximbank triển khai chương trình “NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH”(*), theo đó, để đồng hành cùng các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp của Eximbank, Eximbank đã đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi phủ rộng từ dịch vụ tài khoản, dịch vụ thẻ, tiền gửi và tiền vay. 

Các cá nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được hưởng những ưu đãi về lãi suất, phí giao dịch và nhiều ưu đãi khác như sau: 

* Với khách hàng cá nhân: Khách hàng tham gia đồng thời các sản phẩm chính như thẻ tín dụng; Combo tài khoản ; Tài khoản số đẹp/ số tự chọn cùng sản phẩm tùy chọn là Bảo hiểm phi nhân thọ của các công ty liên kết và/hoặc Bảo hiểm Generali – VITA Điểm tựa ngày mai, được hưởng: Giảm lãi suất cho vay lên đến 1%; Ưu đãi về phí giao dịch; Ưu đãi lãi suất tiền gửi tiết kiệm: Được hưởng lãi suất dành cho KH VIP với lãi suất tiền gửi cao hơn so với KH thông thường; Được đặc cách phát hành thẻ tín dụng Visa Signature – dòng thẻ cao cấp nhất của Eximbank dành cho KH VIP/KHƯT, với giá trị hoàn tiền cao nhất thị trường hiện nay (24 triệu đồng / năm). 

* Với khách hàng doanh nghiệp: Khách hàng tham gia cả 2 sản phẩm sau: (i)Sản phẩm chính: Nhóm 1: KHDN vay vốn theo các chương trình ưu đãi của Eximbank, bao gồm: Chương trình cầm cố thế chấp tiền gửi; Chương trình khuyến khích sử dụng hạn mức tín dụng; Chương trình cạnh tranh KHDN mới; Chương trình tiếp bước thành công/ Nhóm 2: KHDN vay vốn theo biểu Lãi suất công bố của Eximbank; Và (ii)sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Generali – VITA Điểm tựa ngày mai, sẽ được hưởng những ưu đãi hiện có theo chương trình từng thời kỳ, đồng thời được giảm thêm lãi suất cho vay từ 0,1% -0,5%/năm. 

(*) Chi tiết theo điều kiện của chương trình và thông báo từng thời kỳ.

Related Articles

Image
icon
iconicon