Image

SME Promotion

16/04/2024

Chương trình “SMEs Khởi động 2024”

  • Thời gian triển khai: đến ngày 30/06/2024
  • Ưu đãi theo từng kỳ hạn vay và từng nhóm khách hàng
  • Lãi suất cho vay ưu đãi, chỉ từ 5.0%/năm
  • Kỳ hạn vay tối đa 09 tháng
  • Áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu và mới
Image
icon
iconicon