NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Phiên bản hệ thống 12.0

Thông tin về NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
ACE SNIPPET
Ace Snippet
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
EXIMBANK IMAGE
Upload image and file
Ksolves Theme Base
Ksolves Theme Base
Theme Kinetik
Latest, Fully-responsive, Best Odoo theme suitable for e-commerce businesses with 110+ snippets. Extremely customizable, Modern, and supports all type of e-commerce business.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn