Eximbank trân trọng thông báo,
Eximbank’s Notice

Hệ thống đang nâng cấp.Quý khách vui lòng quay lại sau.
The system is being upgraded. Please comeback later.

Để hỗ trợ về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ
Trung tâm hỗ trợ khách hàng Eximbank qua số điện thoại: 1800 1199.
For more supports regarding the service, please contact our Call Center at Tel: 1800 1199.

Trân trọng.
Best regards,