Thỏa thuận
Quyền sử dụng đất (thửa số 186 - tờ bản đồ số 12) tọa lạc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Đồng Nai
  • Quận/ huyện: Long Thành
  • Diện tích:9863.0 m2
  • Hướng: Đông
  • Giá: 1.00

Quyền sử dụng đất (thửa số 186 - tờ bản đồ số 12) tọa lạc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Diện tích: 9.863
(#50m x #176m)
Trong đó: đất ở , THSD: lâu dài – Đất trồng CLN, THSD : 50 năm


Quyền sử dụng đất (thửa số 186 - tờ bản đồ số 12) tọa lạc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX