Thỏa thuận
Quyền sử dụng 200m2 đất (thửa số 5-395 , tờ bản đồ số 01 xã Phú Mỹ) tại lô số 5A, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Bán
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quận/ huyện: Quận 7
  • Diện tích:200.0 m2
  • Hướng: Tây
  • Giá: 1.00

Quyền sử dụng 200m2 đất (thửa số 5-395 , tờ bản đồ số 01 xã Phú Mỹ) tại lô số 5A, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM

Diện tích: (10m x 20m)


Quyền sử dụng 200m2 đất (thửa số 5-395 , tờ bản đồ số 01 xã Phú Mỹ) tại lô số 5A, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX