Thỏa thuận
QSH nhà ở và QSD đất ở tại số 310 Đặng Thai Mai, Đông Vinh, Hưng Đông, Tp.Vinh, Nghệ An
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Nghệ An
  • Quận/ huyện: Thành Phố Vinh
  • Diện tích:7178.0 m2
  • Hướng: Nam
  • Giá: 1.00

QSH nhà ở và QSD đất ở tại số 310 Đặng Thai Mai, Đông Vinh, Hưng Đông, Tp.Vinh, Nghệ An

Diện tích: 717,8
(5,44m, nở hậu  11,45m x  82,06m). Đất ở 150m2; Đất trồng cây lâu năm 567,8m2: 50 năm.


QSH nhà ở và QSD đất ở tại số 310 Đặng Thai Mai, Đông Vinh, Hưng Đông, Tp.Vinh, Nghệ An, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX