Thỏa thuận
QSDD thửa số 400, tờ bản đồ số 08 tại thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố:
  • Quận/ huyện:
  • Diện tích:2.589 m2
  • Hướng: Tây
  • Giá: 1.00

QSDD thửa số 400, tờ bản đồ số 08 tại thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Diện tích: 2.589
(97,5m – tóp hậu 86,9m x 45,3m)


Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX