Thỏa thuận
QSDĐ 188,8m2 (thửa số 480, tờ bản đồ số 03) Khối Độc Lập, phường Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội)
Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Hà Nội
  • Quận/ huyện: Quận Hà Đông
  • Diện tích:1888.0 m2
  • Hướng: Tây
  • Giá: 1.00

QSDĐ 188,8m2 (thửa số 480, tờ bản đồ số 03) Khối Độc Lập, phường Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội)

Diện tích: 188,8
(15m x 12m)


QSDĐ 188,8m2 (thửa số 480, tờ bản đồ số 03) Khối Độc Lập, phường Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội), Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX