Thỏa thuận
Lô đất 975,7m2 (thửa số 26659.52.75, tờ bản đồ số 52) tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR - VT
Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Quận/ huyện: Long Điền
  • Diện tích:9757.0 m2
  • Hướng: Bắc
  • Giá: 1.00

Lô đất 975,7m2 (thửa số 26659.52.75, tờ bản đồ số 52) tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR - VT

Diện tích: 975,7
(18,32m – nở hậu 21,32 x #49m)


Lô đất 975,7m2 (thửa số 26659.52.75, tờ bản đồ số 52) tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR - VT, Thị Trấn Long Điền, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX