Thỏa thuận
Lô đất 965,9m2 (thửa số 26659.52.08, tờ bản đồ số 52) tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR - VT
Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Quận/ huyện: Long Điền
  • Diện tích:9659.0 m2
  • Hướng: Bắc
  • Giá: 1.00

Lô đất 965,9m2 (thửa số 26659.52.08, tờ bản đồ số 52) tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR - VT

Diện tích: 965,9
(41,32m – nở hậu 45m x #22,5m)
(300m2 Đất ở và 665,9m2 đất trồng CLN)


Lô đất 965,9m2 (thửa số 26659.52.08, tờ bản đồ số 52) tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR - VT, Thị Trấn Long Điền, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX