Thỏa thuận
Lô đất 822,9m2 (thửa số 26659.52.74, tờ bản đồ số 52) tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR - VT
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Quận/ huyện: Long Điền
  • Diện tích:8229.0 m2
  • Hướng: Bắc
  • Giá: 1.00

Lô đất 822,9m2 (thửa số 26659.52.74, tờ bản đồ số 52) tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR - VT

Diện tích: 822,9
(15m – nở hậu 20m x #47,89m)
(200m2 Đất ở, 622,9m2 đất trồng CLN)


Lô đất 822,9m2 (thửa số 26659.52.74, tờ bản đồ số 52) tại đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR - VT, Thị Trấn Long Điền, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX