Thỏa thuận
Lô đất 1.039m2 (thửa số 14, tờ bản đồ số 1) số 01 Nguyễn Du, tổ 3, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Quảng Ngãi
  • Quận/ huyện: Thành Phố Quảng Ngãi
  • Diện tích:1.039 m2
  • Hướng: Tây Nam
  • Giá: 1.00

Lô đất 1.039m2 (thửa số 14, tờ bản đồ số 1) số 01 Nguyễn Du, tổ 3, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi

Diện tích: (35,7m – tóp hậu 8,1m x 59,6m)


Lô đất 1.039m2 (thửa số 14, tờ bản đồ số 1) số 01 Nguyễn Du, tổ 3, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX