Thỏa thuận
27 đường số 4, KP.6, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Bán
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quận/ huyện: Quận Thủ Đức
  • Diện tích:2884.0 m2
  • Hướng: Tây Bắc
  • Giá: 1.00

27 đường số 4, KP.6, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Diện tích: (7m x 41,2m)


27 đường số 4, KP.6, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX