Thỏa thuận
148A ĐỀ THÁM, PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1, TP.HCM
Thứ chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà phố
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quận/ huyện: Quận 1
  • Diện tích:185.0 m2
  • Hướng: Đông

148A ĐỀ THÁM, PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1, TP.HCM148A ĐỀ THÁM, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel:080808008080 - Fax: 080808008080 - Swift: EBVIVNVX