Thỏa thuận
05 QSDĐ 3.988m2 (thửa số 85, 282, 220, 219 ,236; tờ bản đồ số 42) tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT
Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà xưởng
  • Tỉnh/ thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Quận/ huyện: Châu Đức
  • Diện tích:3.988 m2
  • Hướng: Bắc
  • Giá: 1.00

05 QSDĐ 3.988m2 (thửa số 85, 282, 220, 219 ,236; tờ bản đồ số 42) tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

Diện tích: 3.988
 (#10m (nở hậu) x #85m)


05 QSDĐ 3.988m2 (thửa số 85, 282, 220, 219 ,236; tờ bản đồ số 42) tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT, Xã Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX