Thỏa thuận
04 Quyền sử dụng đất 1.913 m2 (thửa số 71, 124, 128, 123, 127, 125, 126, 85, 120 - TBĐ 65) tại quốc lộ 1A, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Cần Thơ
  • Quận/ huyện: Quận Ninh Kiều
  • Diện tích:1.913 m2
  • Hướng: Tây Bắc
  • Giá: 1.00

04 Quyền sử dụng đất 1.913 m2 (thửa số 71, 124, 128, 123, 127, 125, 126, 85, 120 - TBĐ 65) tại quốc lộ 1A, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

Diện tích: 1.913
(18,3 (tóp hậu 16,3m) x 123m)
Trong đó: 801 m2   đất ở; 1.112 m2 đất vườn


04 Quyền sử dụng đất 1.913 m2 (thửa số 71, 124, 128, 123, 127, 125, 126, 85, 120 - TBĐ 65) tại quốc lộ 1A, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX