Thỏa thuận
03 QSDĐ 1.024m2 (thửa số 303, 304, 734, tờ bản đồ số 2a) tại ấp Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR - VT
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Quận/ huyện: Tân Thành
  • Diện tích:1.204 m2
  • Hướng: Nam
  • Giá: 1.00

03 QSDĐ 1.024m2 (thửa số 303, 304, 734, tờ bản đồ số 2a) tại ấp Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR - VT

Diện tích: 1.204
(#28m x #43m)
(650m2 đất ở; 554m2 đất nông nghiệp)


03 QSDĐ 1.024m2 (thửa số 303, 304, 734, tờ bản đồ số 2a) tại ấp Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR - VT, Xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX