Thỏa thuận
03 Lô đất 2.279m2 (thửa số 831, 832, 833 tờ bản đồ số 25) Quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Cần Thơ
  • Quận/ huyện: Quận Ô Môn
  • Diện tích:2.279 m2
  • Hướng: Tây
  • Giá: 1.00

03 Lô đất 2.279m2 (thửa số 831, 832, 833 tờ bản đồ số 25) Quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

Diện tích: 2.279m2
(#28m – nở hông, dài #78m)
(có 629m2 đất thổ cư; 1.650m2 đất lâu năm khác sử dụng đến 2.046)
(03 lô đất liền kề)


03 Lô đất 2.279m2 (thửa số 831, 832, 833 tờ bản đồ số 25) Quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX