Thỏa thuận
02 QSDĐ 6.498,4m2 (thửa số 61 và 179, tờ bản đồ số 26) tại đường Tỉnh lộ 870B, ấp 2, Xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Tiền Giang
  • Quận/ huyện: Thành Phố Mỹ Tho
  • Diện tích:6.4984 m2
  • Hướng: Tây Nam
  • Giá: 1.00

02 QSDĐ 6.498,4m2 (thửa số 61 và 179, tờ bản đồ số 26) tại đường Tỉnh lộ 870B, ấp 2, Xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Diện tích: 6.498,4
 (#10,6m – nở hậu #60m x #146m)
(có 5.856,1 m2 là đất ở và 642,3 đất trồng cây lâu năm)


02 QSDĐ 6.498,4m2 (thửa số 61 và 179, tờ bản đồ số 26) tại đường Tỉnh lộ 870B, ấp 2, Xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, Xã Trung An, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX