Thỏa thuận
02 QSDĐ 4.337m2 (thửa số 54,144; tờ bản đồ số 17) tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà xưởng
  • Tỉnh/ thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Quận/ huyện: Châu Đức
  • Diện tích:4.337 m2
  • Hướng: Bắc

02 QSDĐ 4.337m2 (thửa số 54,144; tờ bản đồ số 17) tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Diện tích: 4.337
 (#34m x #150m)
- Trong đó: 300m2 đất ở tại nông thôn; 4.037m2 đất trồng cây lâu năm


02 QSDĐ 4.337m2 (thửa số 54,144; tờ bản đồ số 17) tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT., Xã Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX