ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Bảo vệ trước 111 bệnh hiểm nghèo lên đến 300% số tiền bảo hiểm
  • Quyền lợi bảo vệ lên đến 500% số tiền bảo hiểm
  • Vẫn tiếp tục được bảo vệ 24 tháng sau khi hợp đồng mất hiệu lực
  • Tặng lại đến 500% Phí bảo hiểm, giúp tối ưu đầu tư
  • Hỗ trợ chi phí y tế điều trị và chăm sóc sức khoẻ lên đến 1 tỷ đồng/năm/người
  • An tâm thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình với quyền lợi miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

ĐIỀU KIỆN

ĐỘ TUỔI THAM GIA

30 ngày tuổi - 65 tuổi

THỜI HẠN BẢO HIỂM

99 tuổi trừ tuổi tham gia của người được bảo hiểm

THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ

Phí bảo hiểm phải được đóng trong 04 năm đầu tiên

KẾ HOẠCH ĐÓNG PHÍ

Đóng phí định kỳ (hằng năm/ nửa năm/ quý) hoặc đóng phí trước (cho 04 năm đầu tiên của hợp đồng).