ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

MỨC CHO VAY
  • Theo nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo của khách hàng
LÃI SUẤT
  • Cho vay cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế của khách hàng.
THỜI GIAN VAY
  • Cấp hạn mức 12 tháng.
  • Trả góp trong 96 tháng.
PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ
  • Trả góp (gốc và lãi trả hàng tháng, quý)
  • Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ.

ĐIỀU KIỆN

ĐỐI TƯỢNG

Cá nhân, hộ kinh doanh có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và nguồn thu nhập đủ để trả nợ vay.

TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Tài sản đảm bảo:
Bất động sản (nhà, đất)
Giấy tờ có giá, trái phiếu chính phủ, tiền gửi, sổ tiết kiệm.
Các loại tài sản khác theo quy định của Eximbank.

BẢNG TÍNH VAY

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA BẠN

ĐĂNG KÝ VAY

Vui lòng nhập thông tin của bạn dưới đây: