Thẻ nội địa V-TOP

 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

                     
 
 • Rút tiền mặt tại các cây ATM trong hệ thống Eximbank và các ngân hàng thành viên, xem số dư, in sao kê và chuyển khoản,….
                       
 
 • Thanh toán hóa đơn, dịch vụ tiện ích: điện, nước, điện thoại, Internet…
                     
 
 • Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ và trên các website có liên kết.
                     
 
 • Tiền chưa sử dụng vẫn sinh lãi hàng ngày.

LOẠI TIỀN VÀ NGUỒN TIỀN SỬ DỤNG

                    
                  LOẠI TIỀN
 • Nguồn tiền từ tài khoản Việt Nam đồng.
                
            NGUỒN TIỀN
 • Số dư có trong tài khoản cá nhân.

ĐIỀU KIỆN

                     
 
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
                       
 
 • Khách hàng là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

THỦ TỤC PHÁT HÀNH

        Đăng ký phát hành thẻ Eximbank – VTOP qua mạng hoặc tại các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc, Quý khách cung cấp cho Ngân hàng các giấy tờ, hồ sơ như sau:

         CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (đối với người nước ngoài). 


         Giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa V-Top (theo mẫu của Ngân hàng) 


         Thời gian phát hành và giao thẻ


        Biểu phí [Tiếng Việt | Tiếng Anh]