Phí chuyển đổi tiền tệ

Thanh toán không tiếp xúc với các giao dịch giá trị nhỏ tại các điểm chấp nhận thẻ Visa Paywave

Phí chuyển đổi tiền tệ 2.7%

Chương trình ưu đãi phí thường niên