Phí chuyển đổi tiền tệ

Thanh toán không tiếp xúc với các giao dịch giá trị nhỏ tại các điểm chấp nhận thẻ Visa Paywave

Phí chuyển đổi tiền tệ 4%

Chương trình ưu đãi phí thường niên