Phí chuyển đổi tiền tệ

Quà tặng sinh nhật cho chủ thẻ giá trị lên đến 1,200,000đ

Thanh toán không tiếp xúc với các giao dịch giá trị nhỏ tại các điểm chấp nhận thẻ Visa Paywave

Phí chuyển đổi tiền tệ 2.7%

Chương trình ưu đãi phí thường niên