Dặm bay

Thanh toán không tiếp xúc với các giao dịch giá trị nhỏ tại các điểm chấp nhận thẻ Mastercard Paypass

Tích lũy điểm thưởng đổi dặm Vietnam Airlines

Chương trình ưu đãi phí thường niên