Điểm thưởng

Miễn phí phát hành

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Tích lũy điểm thưởng

Thanh toán không tiếp xúc với các giao dịch giá trị nhỏ  tại các điểm chấp nhận thẻ Visa Paywave


Miễn phí phát hành

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Tích lũy điểm thưởng

Mang đến nhiều trải nghiệm, ưu đãi cho phái nữ

Miễn phí phát hành

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Tích lũy điểm thưởng

Thanh toán không tiếp xúc với các giao dịch giá trị nhỏ  tại các điểm chấp nhận thẻ Mastercard Paypass


Miễn phí phát hành

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Được ưu tiên mua vé trong trường hợp khách hàng có nhu cầu gấp

Tặng điểm thưởng có thể được quy đổi thành voucher điện tử Jetstar

Miễn phí phát hành

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Tích lũy điểm thưởng

Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ hoặc qua Internet