Hoàn tiền

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Tỷ lệ hoàn tiền lên đến 8% tùy theo loại hình chi tiêu

Miễn phí phát hành

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Hoàn tiền không giới hạn theo loại hình chi tiêu tại nước ngoài và Nhật Bản