Hoàn tiền

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Tỷ lệ hoàn tiền lên đến 5% tùy theo loại hình chi tiêu

Quà sinh nhật cho chủ thẻ giá trị lên đến 1,200,000đ


Miễn phí phát hành

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Hoàn tiền không giới hạn theo loại hình chi tiêu tại nước ngoài và Nhật Bản

Quà sinh nhật cho chủ thẻ giá trị lên đến 1,200,000đ