Thẻ thanh toán quốc tế Visa/ Mastercard/ JCB Card

Miễn phí phát hành

Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ hoặc qua Internet

Tích lũy điểm thưởng

Tiền chưa sử dụng vẫn sinh lãi hàng ngày 

Miễn phí phát hành

Miễn phí SMS Alert trong suốt thời gian sử dụng thẻ

Hoàn 0,5% cho các giao dịch phát sinh

Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ hoặc qua Internet

Miễn phí phát hành

Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ hoặc qua Internet

Tích lũy điểm thưởng

Tiền chưa sử dụng vẫn sinh lãi hàng ngày

Miễn phí phát hành

Miễn phí SMS Alert trong suốt thời gian sử dụng thẻ

Tích lũy điểm thưởng

Miễn phí rút tiền tại ATM Eximbank

Miễn phí phát hành

Tặng điểm thưởng có thể được quy đổi thành voucher điện tử Jetstar

Được ưu tiên mua vé trong trường hợp khách hàng có nhu cầu gấp

Tiền chưa sử dụng vẫn sinh lãi hàng ngày