Thẻ thanh toán quốc tế dành cho khách hàng doanh nghiệp

Dễ dàng thanh toán và kiểm soát các khoản chi phí của Doanh nghiệp.

Tiền chưa sử dụng vẫn sinh lãi hàng ngày.

Hoàn tiền 2% giá trị giao dịch cho các giao dịch chạy quảng cáo trên Facebook, Google, Digital Ads với các MCC 7311, 5968.
Giá trị cash back:
-    Tối thiểu: 100,000 đồng/ tháng
-    Tối đa: 1,000,000 đồng/ tháng (12,000,000 đồng/ năm)
Không thực hiện cộng dồn sang tháng tiếp theo.

Thanh toán không tiếp xúc với các giao dịch giá trị nhỏ tại các điểm chấp nhận thẻ Mastercard Paypass.