Khách hàng doanh nghiệp

Miễn phí phát hành

Thanh toán không tiếp xúc với các giao dịch giá trị nhỏ tại các điểm chấp nhận thẻ Visa Paywave

Mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng doanh nghiệp

Tích lũy điểm thưởng